Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020

Blues Volley ry. on perustettu v.1993 kotipaikka Järvenpää. Lajeina on lentopallo, sivulajina beach volley. Toiminnan painopiste on lajin junioritoiminnassa. Seura on Suomen Lentopalloliitto ry:n, sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) jäsen. Tähtiseura (ent. Sinettiseura), Blues Volley on ollut vuodesta 2003.

Toimihenkilöt
Seuran hallitus kokoontui toimikaudella 1.7.2019 - 30.6.2020 yksitoista kertaa. Valintakokouksessa 21.5.2019 avoimeksi jääneet hallituspaikat täytetiin syksyn vuosikokouksessa, jossa Minna Saarinen valittiin jatkamaan hallituksessa ja Jari Hussa valittiin webmasteriksi Maarit Tialan paikalle.

Hallituksen jäsenet ja päävastuualueet: Mikko Partti (pj), Kari Haapasalo (varapj., sihteeri ja talousvastaava), Minna-Annukka Saarinen (nuorisovastaava ja projektit), Juhani Tuominen (valmennusvastaava),
Jari Hussa (webmaster), Tero Mäkinen (miesten master-joukkueet), Niina Kääriäinen (jäsen, naisjoukkueet).

Maarit Tiala toimi hallituksessa syksyn 2019 ajan, kunnes webmasterin tehtävät oli siirretty Jari Hussalle.
Muut toimihenkilöt; rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri Hannele Tuominen, kirjanpitäjä Jukka Helander,
toiminnantarkastajat Markku Hagelin ja Leo Lauramaa.

Toimikaudelle 2019 – 2020 asetetut kehitystavoitteet ja niiden toteutuminen

  1. Kaudelle 2019 – 2020 oli asetettu seuraavat keskeiset kehittämistavoitteet. Kursiivilla niiden toteutuminen.
    Meidän valkku - hankkeen hyödyntäminen miniryhmien valmennustoimintojen kehittämisessä: Helsinkiläisen PuMa-Volleyn, Vantaan Lentopallon sekä Blues Volleyn yhteisen osa-aikaisen valmennuskoordinaattorin palkkaamiseen Meidän valkku -yhteistyöhankkeeseen saatiin OKM:n valtionavun jatkoa. PuMan veti ja koordinoi hanketta. Tehtävässä jatkoi Ari Paloniemi. Blues Volleyn osuus oli 1200€.
    Blues Volleyssa aloittaviin mini-ryhmiin ja vähemmän kokemusta omaaviin valmentajiin.

  2. Minitoimintaan luodaan edelleen jatkuvuutta käynnistämällä uusi 1.-3. luokkalaisten (7-10v.) peliryhmä.
    Erityisesti mini-ikäisiä tyttöjä tuli kauden aikana seuraan ja heidät jaettiin ikäluokkaharjoitusryhmiin
  3. Uusien valmentajien rekrytoiminen sekä kouluttaminen. Valmentajaresurssit pysyivät määrällisesti lähes entisellään muutaman vanhemman juniorin osallistuessa valmennustoimintaan ja muutaman aiemman valmentajan muutettua pois paikkakunnalta.

Avustukset

  • Blues Volley sai 1417€ Järvenpään toiminta-avustusta ollen kaupungin 10. suurin avustuksen saaja.