Valmennus

Valmennusvastaava

Valmennusvastaavan tehtävä on seuran valmennustyön laadullinen kehittäminen ja valmennusresurssien kehittäminen yhteistyössä valmentajien kanssa. Hän ohjaa, koordinoi ja avustaa valmentajien työtä, ensisijaisesti C-ikäluokasta ylöspäin. Hallitus tukee ja ohjaa hänen työtään.

Tehtäväalueet:

 • Seuran yhtenäisen valmennuslinjan kehittäminen
 • Ohjaa eri ikäryhmien valmennustoimintaa ja tavoitteiden asettamista
 • Valmentajakoulutuksen koordinointi, kehittymistavoitteiden asettaminen yhdessä valmentajien kanssa.
 • Konsulttiapu valmennuskysymyksissä
 • Valmentajien auttaminen kausisuunnitelmien tekemisessä
 • Salivuorojen hallinta ja niiden anominen
 • Valmennusleirit
 • Muiden harjoitusolosuhteiden kehittäminen, välineet
 • Yhteydenpito aluevalmentajiin
 • Valmennusyhteistoiminta ESLA:n sekä paikallisten seurojen kanssa
 • Valmentajien hankinta, pelaajakykyjen etsiminen

Nuorisovastaava

Nuorisovastaavan tehtävänä on ensisijaisesti Nuoren Suomen ja Lentopalloliiton asettamien Sinettiseura-vaatimusten sekä ohjeistusten käytännön koordinointi seurassa, niiden ja muiden seuran nuorisotoiminnan laatua sekä hyvää seurahenkeä tukevien toimintojen kehittäminen. Vastuualueena valmentajien työn tukeminen ensisijaisesti minitoiminta D-ikäluokkaan asti.

Tehtäväalueet:

 • Yhteydenpito nuorisoasioissa seuran hallitukseen, valmentajiin, joukkueenjohtajiin, vanhempiin, Nuori Suomi ry:n sekä Lentopalloliittoon
 • Nuorisotoiminnasta tiedottaminen yhdessä seuran tiedottajan kanssa
 • Pelisääntökeskustelujen ohjaus, seuranta ja kokoaminen
 • Valmentajakerhon koollekutsuminen ja vetäminen valmennusvastaavan kanssa
 • Erityisprojektien johtaja, kuten Power Cup
 • Vanhempaintilaisuuksien järjestäminen pyydettäessä / tarvittaessa valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa
 • Valmentajien koulutustarpeen kartoittaminen ja koulutuksiin ohjaaminen yhdessä valmennusvastaavan kanssa
 • Juniorileirien järjestäminen yhdessä valmennusvastaavan sekä joukkueiden valmentajien kanssa

Valmentajat

Valmennus tapahtuu talkoohengessä, eivätkä valmentajat pääsääntöisesti saa työstään palkkaa. Valmentajan tulee pohjata työnsä seuran tavoitteisiin ja pelisääntöihin sekä Tähtiseura-arvoihin ja -tavoitteisiin. Hän vastaa ryhmästään harjoituksissa ja pelimatkoilla. Valmentajien työtä ohjaa, tukee sekä valvoo seuran valmennusvastaava ja hallitus.

Valmentajan tehtävät

 • Johdonmukaisuuden toteuttaminen valmennuksessa
 • Vastaa pelaajiensa kehitysmahdollisuudesta
 • Suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset. Laatii kirjalliset jakso- ja kausisuunnitelmat.
 • Juniorivalmentaja toimittaa kausisuunnitelman ennen sarjan alkua valmennusvastaavalle
 • Pitää kirjaa pidetyistä harjoituksista ja pelaajien osallistujalistaa harjoituksiin ja peleihin
 • Pelaajiensa testaus ja seuranta
 • Joukkueen tausta-asioiden tunteminen
 • Omaehtoinen koulutus ja opiskelu
 • Huomioi harjoitteissa yksilöllisen ikä-, taito ja kehitystason
 • On tietoinen ikäluokkansa lajikehitystasovaatimuksista ja aluevalmennuksesta
 • Pitää yhteyttä aluevalmentajaan ja ohjaa pelaajiaan alueleireille
 • Raportoi valmennus- ja nuorisovastaaville joukkueensa toiminnasta
 • Valmentajakerhon kokouksiin osallistuminen
 • Opettaa pelaajiaan noudattamaan seuran, joukkueen ja lajin pelisääntöjä
 • Joukkueenjohtajan kanssa tiedottaa pelaajilleen lisenssi- ja vakuutusasioista
 • Huomioi peleissä ja harjoituksissa oman kielenkäyttönsä ja toimintatavat
 • Esimerkillään edistää terveitä elämäntapoja

Valmentajien sekä joukkueenjohtajien johdolla käydään pelisääntökeskustelut sekä kolmikantakeskustelut kauden alkaessa ja palautekeskustelut kauden aikana.

Valmentajan rooli

 • Edistää hyvää joukkuehenkeä ja kohtelee pelaajiaan tasapuolisesti ja yksilöllisesti
 • Antaa palautetta rakentavasti ja myönteisessä hengessä, jolloin jokaisella on mahdollisuus kokea onnistuneensa
 • Pyrkii lieventämään epäonnistumisten tuomia pettymyksiä
 • Asettaa tavoitteita, joissa juniori voi kehittyä omaan tasoonsa nähden lajitaidoissa, pelillisesti, fyysisesti sekä sosiaalisesti
 • Kannustaa lapsia ja nuoria monipuoliseen liikunnan harrastamiseen
 • Valmentaja keskustelee säännöllisesti pelaajien ja heidän vanhempiensa kanssa
 • Vanhempienkokous pidetään vähintään kauden alkaessa ja sen loppuessa
 • Ohjaa junioreita huolehtimaan harjoitustilasta ja pelivälineistä ym.

Valmentajan edut

 • Seura antaa valmentajan käyttöön seura-asun, tarvittavat välineet ja materiaalin
 • Kulukorvauksia maksetaan seuran taloustilanteen ja vuosittaisten päätösten mukaan
 • Mahdollisuus valmentajakoulutuksiin suunnitellusti ja sovitusti
 • Lentopalloliiton jäsenseurojen valmentajille harjoitustilanteita koskeva Pohjola-vakuutusyhtiön Tuplaturvavakuutus
 • Seuran yhteistilaisuudet
 • Leirit ja turnaukset mahdollisuuksien mukaan ilman kustannuksia tai osin tuettuna
 • Seuran hallituksen tuki toiminnalleen

Joukkueenjohtaja

Tehtävät joko yhdelle nimettyinä tai jaettuna useammalle henkilölle:

 • Valmentajan työn tukija: valmentaja voi keskittyä harjoitusten suunnitteluun ja valmentamiseen sekä harjoituksissa että turnauksissa
 • Tuki joukkueen toiminnalle: enemmän vastuuhenkilöitä ja selkeät tehtäväalueet
 • Joukkueensa seuran sisäinen ja ulkoinen yhdyshenkilö - kotisivutiedottaminen
 • Hoitaa sarjaan ja turnauksiin ilmoittautumiset
 • Valmentajan kanssa tiedottaa lisenssi- ja vakuutusasioista
 • Turnausjärjestelyt
  • ottelumatkojen järjestelyt (kuljetus, majoitus, ruokailut)
  • turnauksista tiedottaminen joukkueelle ja kotisivuille
  • salien varaaminen kotiturnauksiin valmentajan kanssa
  • turnausvastaavana toimiminen tarvittaessa
  • toimihenkilöiden hankinta turnauksiin
 • Toimittaa kauden alkaessa joukkuetiedot rahastonhoitajalle ja ilmoittaa muutokset kauden aikana
 • Hoitaa joukkueen maksut ja tilitykset sekä käteiskassakirjanpidon (ellei raha-asiat eri henkilöllä)
 • Talkootoiminnan käytännön järjestelyt, sopimukset ja työlistat
 • Vanhempaintilaisuuksien järjestäjä valmentajan ja/tai nuorisovastaavan kanssa
 • Valmentajakerhon jäsen yhdessä valmentajan kanssa

Valmentajakerho

Valmentajakerhoon kuuluvat jokaisen joukkueen valmentajat sekä joukkueenjohtajat, nuorisovastaava, valmennusvastaava ja/tai hallituksen edustaja.

Jokaisen joukkueen on oltava edustettuna valmentajakerhon kokouksissa. Kerho kokoontuu syys- ja kevätkaudella tarpeen mukaan sovittavia kertoja.

Valmentajakerho on koko seuran toiminnan kannalta tärkeä. Tehtäviä ovat mm:

 • Tiedon välittäminen
 • Kokemusten jakaminen ja sisäisen yhteistyön lisääminen
 • Yhteinen suunnittelu
 • Toiminnan yhtenäistäminen ja valmennustoiminnan kehittäminen
 • Yhteiset turnaus- ja tapahtumajärjestelyasiat, mm. Power ja Viking Cup, päättäjäiset

Valmennustoiminnan / -koulutuksen kehittäminen

Hallitus ja valmennusvastaava yhdessä päättävät valmennustoiminnan, valmentaja- ja muun koulutuksen kehittämistoimenpiteistä ja resurssoinnista.

Uuden valmentajan perehdyttämistä varten Blues Volley pyrkii käyttämään kokeneempia valmentajia, jotka tuntevat lajin ja seuran. He opastavat ja tukevat uutta valmentajaa.