Valmennus- ja harrastustoiminta

Salivuorot

 • Kaupunki jakaa salivuorot kahden vuoden jaksoissa parillisin vuosin.
 • Hallitus jakaa seuran harjoitusvuorot, niiden käyttöä koordinoi valmennusvastaava.
 • Vuoroja seuran sisällä voidaan muuttaa perustellusti kesken kauden.
 • Salien käyttösääntöjä noudatetaan, tiloja ja välineitä käytetään vastuullisesti.
 • Valmentajat ilmoittavat aina ennakkoon joukkueen peruutettavista salivuoroista valmennusvastaavalle ja muille seuran valmentajille.
 • Liikuntahallilla, Piirosella, Lepolan Helmessä loma-aikojen mahdolliset harjoitusvuorojen peruutukset tulee tehdä vähintään viikkoa ennen valmennusvastaavalle, jolloin niiden laskutus kaupungille voidaan keskeyttää.
 • Juniorijoukkueiden valmennusmaksut on sidottu syksyllä budjettiin ikäluokkaan ja ennakoituun viikoittaiseen harjoituskertojen määrään perustuen.
 • Hallitus voi päätöksellään tukea aikuisjoukkueen salivuorokustannuksia joukkueeseen kauden alussa nimettyjen nuorisopelaajien suhteessa.

Aikuisjoukkuetoiminta

Edustusjoukkuetoiminnan tavoitteena on tuoda jatkuvuutta ja tavoitteellisuutta junioritoiminnalle pelaamalla Lentopalloliiton aikuisten sarjoissa.

Edustusjoukkueen kilpailullista ja taloudellista toimintaa ohjaavat nämä seuran asettamat toimintaperiaatteet ja -säännöt.

Aikuisten harrastustoiminta asettaa joukkuekohtaisesti omat tavoitteensa ja vastaa myös kuluistaan. Nuorisopelaajia ohjataan ja otetaan mukaan myös näihin ryhmiin.

Juniorijoukkueet

 • Noudattavat seuran ja joukkueen asettamia pelisääntöjä sekä sarjamääräyksiä.
 • Joukkueet osallistuvat lähtökohtaisesti kilpailutoimintaan, mutta kenenkään ei ole pakko osallistua kilpailutoimintaan.
 • F-D -junioreissa pelaavat kaikki, jotka haluavat pelata ja käyvät harjoituksissa.
 • Vanhemmissa ikäluokissa myös kilpailulliset tekijät vaikuttavat peluuttamiseen ja joukkueiden muodostamiseen.
 • Valmentajan suosituksesta juniori voi harjoitella ja pelata ikätasoaan vanhempien mukana, juniori voi harjoitella myös nuorempien kanssa.
 • Valmentajat huomioivat joukkueita ja harjoitteluryhmiä muodostettaessa mm:
  • ryhmän taidot, ryhmäkoon, käytettävissä olevat harjoitusvuorot jne.
  • taloudellisuuden seuran ja perheiden näkökulmasta
  • kaverisuhteet
 • Joukkueen tueksi tulee koota vanhempien verkosto, heidän joukostaan valitaan joukkueenjohtaja ja muita tarvittavia henkilöitä.

Joukkueille annetaan muita nimiä kuin 1,2 jne. Jos ns. ykkösjoukkue tehdään, sen kokoamisesta vastaavat valmentajat ja he voivat konsultoida valmennusvastaavaa.

Suositus, että aikaisintaan C-ikäryhmässä kootaan ns. ykkösjoukkue. Silloinkin on katsottava asiaa enemmän pelaajien tulevan kehittymisen kannalta kuin joukkueen hetkellisen menestymisen kannalta. Valmentajien on harkittava vaikutuksia “ykkösryhmän” ulkopuolelle jääviin.


Juniorijoukkueiden pelisäännöt

 • Jokainen nuorisojoukkue laatii pelisääntönsä syksyllä sarjakauden alkaessa
 • F-C -junioreissa laaditaan kahdet pelisäännöt: toiset lasten vanhempien kesken ja toiset valmentajan ja ryhmän kesken.
 • A- ja B-junioreissa laaditaan pelisäännöt vain nuorten kesken.
 • Jokainen juniori ja valmentaja saavat itselleen oman kappaleen joukkueen säännöistä.
 • Joukkueenjohtaja toimittaa kopion joukkueen ja vanhempien pelisäännöistä nuorisovastaavalle.
 • Sääntöjen arviointikeskustelu käydään joukkueen kesken kauden aikana.
 • Muistettava mm. päihteettömyys, savuttomuus ja nuuskattomuus!

Pelaajilla ja vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta joukkueen valmentajalle, seuran puheenjohtajalle, nuoriso- ja valmennusvastaaville sekä hallitukselle.