Turvallisuus

TOIMINTAMALLI TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEEN

 1. Valmentajat ja jojot perehtyvät harjoituskoulujen hätäpoistumisteihin ja käyvät ne läpi pelaajien kanssa. Salien ovet pidetään suljettuina vuoron aikana ja niissä toimitaan niiden ohjeistusten mukaisesti, mitkä kaupunki on antanut. Turvallisuutta vaarantavista rikkoutumista tulee ilmoittaa pikimmiten koululle tai liikuntapalveluihin.
 2. Harjoitus- ja ottelutapahtumissa huomioidaan turvallisuustekijät; harjoitusvälineet, penkit ja salin muu kalusto tulee olla sijoitettu mahdollisimman esteettömästi.
 3. Joukkueenjohtajat huolehtivat, että ensiapu-tarvikkeet ovat aina mukana joukkueen tapahtumissa ja ne vastaavat harjoitus- sekä ottelutilanteiden tarpeita.
  Kylmäpussit, tukisiteet jne. tulee täydentää heti käytön jälkeen.
  Pelaajia ohjeistetaan omien ensiapu-tarvikkeiden hankintaan.
  Särkylääkkeiden käyttö sovitaan junioreiden vanhempien kanssa kauden alkaessa.
 4. Valmentajilla ja jojolla on käytössään pelaajien ja heidän vanhempien yhteystiedot.
 5. Pelimatkoihin varataan riittävästi aikaa yllättävät sääolosuhteet ja tilanteet huomioiden.
  Harjoitusmatkojen turvallisesta liikkumisesta valistetaan joukkueissa yleisesti.
 6. Seuran toimijoilla on Lentopalloliiton Tuplaturva-vakuutus.
  Pelaajilla tulee olla henkilökohtainen (lisenssi) vakuutus vahinkojen varalta.
  Uusien junioreitten vanhempia informoidaan tästä.
 7. Onnettomuuden, isomman tapaturman tai henkilöön kohdistuvan uhkan sattuessa tulee välittömästi informoida seuran vastuuhenkilöitä.
 8. Kaikki Blues Volleyn parissa toimivat aikuiset edistävät omalla toiminnallaan junioritoiminnan turvallisuutta ja tarvittaessa esittävät kehittämisehdotuksia seuran hallitukselle.